Tietosuojaseloste

Heartsilla meille on tärkeää, että voit käyttää palveluitamme turvallisin mielin ja luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Palveluidemme tarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkkosivuilta taikka suoraan henkilökunnaltamme. 

Palveluidemme kannalta tallennamme sinusta tietyissä tilanteissa henkilötietoja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lähettämäsi yhteydenottopyyntö tai esitteen lataaminen. Tässä rekisteriselosteessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Living Hearts Oy (y-tunnus: 3156876-6)
Suvitie 10 B, 00780 Helsinki 

Rekisteristä vastaava henkilö 

Mikko Rummukainen
Suvitie 10 B, 00780 Helsinki
Sähköposti: info@livinghearts.fi

Rekisterin nimi 

Living Hearts Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka meiltä tilaat, laskuttaaksemme palveluistamme sekä pitämään sinuun yhteyttä 
 • Markkinointi: Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteenpäättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.


Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • arvo, ammatti tai muut tiedot koskevien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • ikä
 • sukupuoli
 • kieli
 • yksi rekisteröityyn liitettävä muu tunnistetieto
 • rakennuspaikan ja/tai tontin tiedot
 • asuntoon tai osakkuuteen liittyvät tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot


Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset osallistuessaan rekisterinpitäjän tapaamisissa tai sähköisesti tai paperisilla lomakkeilla järjestämiin kyselyihin tai markkinointikampanjoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan siten luovuttaa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista. 

Rekisterin suojaus 

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. 

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Living Hearts Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.7.2021